Nanowiedza

NANOTECHNOLOGIA

Nanotechnologia w służbie Twojego zdrowia

Nanotechnologia jest nauką, która zajmuje się tworzeniem określonych struktur na poziomie nanometrycznym,
czyli poziomie atomów i cząsteczek.

Nanotechnologia to szybko rozwijająca się nauka o pozyskiwaniu i zastosowaniu cząsteczek nano, których miarą jest nanometr 1 nm = 1 miliardowa metra, to około 100.000 razy mniej niż średnica ludzkiego włosa. Jej historia sięga lat 50-tych ubiegłego wieku.
Następne lata i dziesięciolecia to okres wielkiego i dynamicznego rozwoju nanotechnologii.

CO TO JEST

NANOTECHNOLOGIA

A co jeśli moglibyśmy stworzyć cokolwiek nam się zamarzy? Atom po atomie, cząsteczka po cząsteczce…

Nanotechnologia to szybko rozwijająca się nauka o pozyskiwaniu i zastosowaniu cząsteczek nano. Nauka ta zajmuje się technikami i sposobami tworzenia rozmaitych struktur na poziomie pojedynczych atomów. Istotą nanotechnologii jest sterowane tworzenie i stosowanie materiałów oraz struktur. Nanotechnologia jest dziedziną interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia mechaniki precyzyjnej, elektroniki, chemii, fizyki, inżynierii materiałowej systemów elektromechanicznych jak również zastosowania bioinżynierii i biomedycyny w terapii genowej czy też aplikacji leków. Badania w zakresie nanotechnologii doprowadziły do opracowania wielu przełomowych technologii i rozwiązań z zakresu konstrukcji urządzeń mikroelektronicznych, inżynierii materiałowej i medycyny.

W JAKI SPOSÓB SMARTCOAT™

CHRONI PRZED BAKTERIAMI I WIRUSAMI?

Mikroorganizmy naładowane są ujemnie, a pokryta SmartCoat™ powierzchnia ma ładunek dodatni. Powoduje to elektromagnetyczne przyciąganie przez SmartCoat™ tych substancji organicznych oraz ich oksydację i eliminację.

DLACZEGO POWŁOKA

SMARTCOATTM JEST TRWAŁA I BEZPIECZNA?

SmartCoat™ jest roztworem wodnym, który po aplikacji szybko wysycha i jest niezmywalny. Cząsteczki dwutlenku tytanu łączą się nawzajem tworząc aglomeraty, a następnie agregaty. Utwardzenie warstwy (1-2 dni) jest zależne od intensywności naświetlenia i temperatury, a jej usunięcie może nastąpić jedynie przez zeszlifowanie, fizyczne usunięcie. Działanie eko-warstwy jest permanentne chyba, że ściany i sufit zostaną ponownie pomalowane farbą lub oklejone tapetą. TiO2 używany jako fotokatalizator jest fizycznie i chemicznie bezpieczny, w USA został dopuszczony jako dodatek do żywności w 1968 roku, w Japonii w 1983 roku. Obecnie stosowany jest powszechnie np. w produkcji białej czekolady oraz kosmetyków, w tym szminek i cieni do powiek. The Food Analysis Center of Japan Food Research Laboratories and Mitsubishi Chemical Safety Institute Ltd. udowodniły bezpieczeństwo stosowania dwutlenku tytanu w testach skórnych oraz doustnych. Bezpieczeństwo jego stosowania zostało również potwierdzone przez Państwowy Zakład Higieny w Polsce.

CZYM JEST

DWUTLENEK TYTANU (TiO2)?

Tytan jest dziesiątym pod względem rozpowszechnienia pierwiastkiem w zbadanych obszarach kuli ziemskiej. Dwutlenek tytanu stosowany jest jako pigment (biel tytanowa) do produkcji papieru, żywności, tworzyw sztucznych, kosmetyków, farmaceutyków, porcelany, farb i emalii oraz jako stabilizator koloru szkliw. W aktywnej warstwie fotokatalitycznej, antybakteryjnej i samooczyszczającej się wykorzystywany jest dwutlenek tytanu o bardzo wysokiej fotoaktywności. Jego reakcja na światło powoduje, że działa jako katalizator i wytwarza duże ilości rodników hydroksylowych powodujących utlenianie związków organicznych, sterylizację i oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń. Proces ten nie zmienia jego struktury, co świadczy o jego trwałości i stabilności. Dwutlenek tytanu jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Zasada długotrwałego działania

WARSTWY FOTOKATALITYCZNEJ
SMARTCOAT™

Po aplikacji płynnego preparatu SmartCoat™ z wykorzystaniem dyfuzora elektrostatycznego, na dowolnej powierzchni powstaje trwała, przezroczysta nano powłoka fotokatalitycznego dwutlenku tytanu (TiO2), która bezpośrednio po naniesieniu jest gotowa do działania.

Oświetlenie powłoki dowolnym źródłem światła (naturalnym lub sztucznym) wywołuje jej fotoaktywność i od razu na skutek obecności powietrza atmosferycznego zaczyna intensywnie i nieustannie uwalniać rodniki utleniające i hydroksylowe. Rodniki te są całkowicie obojętne i nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin, natomiast w mikro i nano świecie są wysoce skutecznymi odczynnikami.

Nieustannie uwalniane rodniki stale wchodzą w reakcję z substancjami organicznymi, takimi jak: wirusy, bakterie, zarodniki pleśni, grzybów, kurz, mikrocząsteczki. Ponadto wiążą się z rakotwórczymi lotnymi związkami organicznymi, jak benzen, toluen, formaldehyd i wieloma innymi. Rodniki skutecznie wiążą także tlenki azotu oraz inne szkodliwe substancje i zapachy, w tym generowane przez dym tytoniowy.

Do rozkładu grup wyżej wymienionych związków organicznych dochodzi natychmiast po związaniu się z nimi rodników. Produkty końcowe tej reakcji to niewidzialna para wodna (H2O) i dwutlenek węgla (CO2). Powstają one w niewielkich ilościach i są przyjazne dla środowiska. Fotokatalityczna warstwa dwutlenku tytanu wywołując powyższą reakcję wykazuje dużą stabilność i nie podlega degradacji, jednocześnie zachowuje funkcję ochronną powierzchni, na których jest osadzona.

Efekty działania

SmartCoat™

SAMOOCZYSZCZANIE POWIETRZA:
 • redukcja lotnych związków organicznych, tlenków azotu i innych zanieczyszczeń
 • eliminacja bakterii, wirusów, zarodników grzybów i pleśni
SAMOOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI:
 • powierzchnia antystatyczna – cząsteczki kurzu są odpychane od powierzchni pokrytej SmartCoat™
 • powierzchnia hydrofilna – skłonność cząsteczek TiO2 do łączenia się z wodą. Hydrofilowość dwutlenku tytanu w powiązaniu z grawitacją, powoduje zmywanie kurzu i nieczystości przez strumienie wody, co czyni powierzchnię samooczyszczającą się.
DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE:
 • przeciwdziałanie epidemiom (H5N1, SARS, MRSA)
 • zapobieganie szerzeniu się chorób po klęskach żywiołowych, np. powodziach, huraganach, trzęsieniach ziemi itp.
 • dezynfekcja powierzchni użytkowych.
USUWANIE PRZYKRYCH ZAPACHÓW:
 • odzwierzęcych
 • emitowanych przez śmieci
 • dymu tytoniowego.
OCZYSZCZANIE WODY:
 • w przemyśle farbiarskim i poligraficznym
 • w początkowej fazie oczyszczania wody wodociągowej